Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15)

Til Stortinget

Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016 under de kapitler og poster som er fordelt til komiteen på rammeområde 15.

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 7. desember 2015

Kari Kjønaas Kjos

leder og ordf. for kap. 734 og 765

Olaug V. Bollestad

ordf. for kap. 761, 2756 og 2790

Ruth Grung

ordf. for kap. 722, 762 og 3722

Bård Hoksrud

ordf. for kap. 2751

Kristin Ørmen Johnsen

ordf. for kap. 732, 780 og 3732

Ketil Kjenseth

ordf. for kap. 701, 703, 733 og 3701

Ingvild Kjerkol

ordf. for kap. 770 og 2752

Tove Karoline Knutsen

ordf. for kap. 721 og 3721

Audun Lysbakken

ordf. for kap. 702, 710 og 3710

Torgeir Micaelsen

ordf. for kap. 712, 723 og 3723

Elisabeth Røbekk Nørve

ordf. for kap. 700, 720, 2711 og 3720

Sveinung Stensland

ordf. for kap. 750, 751 og 3750

Kjersti Toppe

ordf. for kap. 714 og 3714

Tone Wilhelmsen Trøen

ordf. for kap. 783

Line Kysnes Vennesland

ordf. for kap. 781 og 2755

Morten Wold

ordf. for kap. 729 og 769