Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016, kapitler under Samferdselsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17)

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 9. desember 2015

Linda C. Hofstad Helleland

leder og ordf. for kap. 1331, 1361, 4331 og 4361

Torill Eidsheim

ordf. for kap. 541, 542, 1314 og 1320 post 36

Hans Fredrik Grøvan

ordf. for kap. 1300 post 74 og kap. 4360

Nils Aage Jegstad

ordf. for kap. 1330 postene 60 og 61 og kap. 1356

Tor André Johnsen

ordf. for kap. 1320 postene 23 og 26 og kap. 1330 post 75

Kjell-Idar Juvik

ordf. for kap. 1313 og 4313

Åse Michaelsen

ordf. for kap. 1310, 1311, 1321, 4312 og 5619

Are Helseth

ordf. for kap. 1350, 1351, 1354, 4350 og 4354

Janne Sjelmo Nordås

ordf. for kap. 1320 postene 31 og 62 og kap. 1370

Helge Orten

ordf. for kap. 456, 1320 postene 34, 35 og 37, kap. 1380, 3456, 4320, 4322, 4380 og 5624

Abid Q. Raja

ordf. for kap. 1301 og 1330 post 63

Magne Rommetveit

ordf. for kap. 1330 post 70 og kap. 1360

Eirik Sivertsen

ordf. for kap. 1320 post 29

Morten Stordalen

ordf. for kap. 1300 og 4300

Karianne O. Tung

ordf. for kap. 1320 post 30