Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016, kapitler under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområde 2 og 3)

Til Stortinget

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Arild Grande, Hege Haukeland Liadal, Sonja Mandt og Anette Trettebergstuen, fra Høyre, lederen Svein Harberg, Kårstein Eidem Løvaas og Mette Tønder, fra Fremskrittspartiet, Laila Marie Reiertsen og Ib Thomsen, og fra Kristelig Folkeparti, Geir Jørgen Bekkevold, fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016 under de kapitler og poster som er fordelt til komiteen på rammeområdene 2 Familie og forbruker og 3 Kultur, ved Stortingets vedtak 13. oktober 2015, jf. Innst. 1 S (2015–2016) og referat 3. november 2015, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016).

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 4. desember 2015

Svein Harberg

leder og ordf. for kap. 300, 800 og 3300

Geir Jørgen Bekkevold

ordf. for kap. 324, 326, 337, 843, 847, 848, 3324 og 3326

Arild Grande

ordf. for kap. 334, 335 og 3334

Hege Haukeland Liadal

ordf. for kap. 314, 320, 321, 323, 867, 868, 3320 og 3323

Kårstein Eidem Løvaas

ordf. for kap. 315, 339 og 3339

Sonja Mandt

ordf. for kap. 845, 853, 854, 855, 856, 3855 og 3856

Laila Marie Reiertsen

ordf. for kap. 846, 858, 860, 862, 865 og 3858

Ib Thomsen

ordf. for kap. 322, 328, 329, 3322 og 3329

Mette Tønder

ordf. for kap. 840, 841, 842, 2530 og 3842

Anette Trettebergstuen

ordf. for kap. 231, 844, 870 og 873