Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 04.12.2015 Innst. 14 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for de budsjettkapitler som hører inn under henholdsvis Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (Budsjettramme 2 familie- og forbruker) og Kulturdepartementet (Budsjettramme 3 kultur). De samlede utgifter utgjør for budsjettramme 2 familie og forbruker 50 mrd. kroner og budsjettramme 3 kultur 10,7 mrd. Begge rammene ble vedtatt med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet. Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2015