Innstilling fra næringskomiteen om endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 4. februar 2016

Geir Pollestad

Morten Ørsal Johansen

leder

ordfører