Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Abid Q. Raja om å styrke rettssikkerheten og oppfølgingen av mennesker som utsettes for menneskehandel i prostitusjon

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 1. desember 2015

Hadia Tajik

Hårek Elvenes

leder

ordfører