Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Øyvind Korsberg, Per-Kristian Foss, Marit Nybakk, Dagfinn Høybråten, Trygve Slagsvold Vedum, Trine Skei Grande og Snorre Serigstad Valen om endring i Grunnloven § 14 med sikte på å utelukke at stortingsrepresentanter kan beskikkes som statssekretærer og Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Øyvind Korsberg, Per-Kristian Foss, Marit Nybakk, Dagfinn Høybråten, Lars Peder Brekk og Trine Skei Grande om Grunnlovsforslag 1 (2011–2012) på bokmål og nynorsk

Dette dokument

  • Innst. 162 S (2015–2016)
  • Kildedok: Dokument 12:1 og 12:1B (2011–2012)
  • Dato: 09.02.2016
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 9. februar 2016

Martin Kolberg

Michael Tetzschner

leder

ordfører