Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å redusere det materielle forbruket i Norge til et bærekraftig og rettferdig nivå

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 1. mars 2016

Ola Elvestuen

Marit Arnstad

leder

ordfører