Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 22. november 2018

Geir Pollestad

Morten Ørsal Johansen

leder

ordfører