Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk og Lars Haltbrekken om endring av bostøtte og opprettelsen av midlertidige ordninger for å nå vanskeligstilte husstander som har problemer med høye energipriser

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 11. april 2019

Karin Andersen

Siri Gåsemyr Staalesen

leder

ordfører