Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Else-May Norderhus og Åsmund Aukrust om oppnevnelse av et offentlig naturrisikoutvalg

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 19. mars 2020

Ketil Kjenseth

leder og ordfører