Innstilling fra næringskomiteen om Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 10. juni 2020

Geir Pollestad

leder og ordfører