Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag om en skole uten profitt

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 15. november 2022

Hege Bae Nyholt

Øystein Mathisen

leder

ordfører