Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, EOS-kontrolloven og lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret og om representantforslag om å gi Forsvarets ombudsnemnd innsynsrett i gradert informasjon

Dette dokument

  • Innst. 102 L (2022–2023)
  • Kildedok: Stortingsvedtak 929 (2020–2021), Stortingsvedtak 984 (2020–2021) og Dokument 8:7 L (2022–2023)
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 49

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i Stortingets presidentskap, den 1. desember 2022

Masud Gharahkhani

Svein Harberg

Nils T. Bjørke

Morten Wold

Kari Henriksen

Ingrid Fiskaa