Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Barne- og familiedepartementet

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 9. desember 2022

Grunde Almeland

leiar og ordførar