Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om styrking av rikets sikkerhet og kontraetterretning

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 14. mars 2023

Per-Willy Amundsen

leder og ordfører