Representantforslag om styrking av rikets sikkerhet og kontraetterretning

Dette dokument

  • Representantforslag 51 S (2022–2023)
  • Fra: Sveinung Stensland, Ine Eriksen Søreide, Mari Holm Lønseth, Hårek Elvenes, Mahmoud Farahmand, Ingunn Foss og Ingjerd Schou
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
29. november 2022

Sveinung Stensland

Ine Eriksen Søreide

Mari Holm Lønseth

Hårek Elvenes

Mahmoud Farahmand

Ingunn Foss

Ingjerd Schou