Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i regnskapsloven mv. (bærekraftsrapportering)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 21. mai 2024

Tuva Moflag

Heidi Nordby Lunde

leder

ordfører