Europautvalget - Møte i Europautvalget onsdag den 8. mai 2019 *

Dato: 08.05.2019

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Helseminister Bent Høie vil redegjøre for følgende: Aktuelle EØS-saker på helse- og omsorgsdepartementets område, herunder det nye regelverket for legemidler til dyr.

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 8. mai 2019. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 30. april d.å., samt liste med de enkelte rettsakter.

 • Sak nr. 3

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil etter planen redegjøre for følgende: – Brexit Orientering om status for brexit og norske forberedelser, samt beredskap for det tilfellet at Storbritannia går ut av EU uten avtale. – Ny ledelse i EUs institusjoner Valget til Europaparlamentet 23. –26. mai utgjør startskuddet for en omfattende utskiftning i EUs ledelse. Det nyvalgte Europaparlamentet skal etter planen ha sin første plenumssesjon i juli. Deretter skal det velges ny Kommisjonspresident etter Jean-Claude Juncker, og et nytt kommisjonskollegium, inkludert ny høyrepresentant for EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk etter Federica Mogherini. Medlemslandene skal utpeke etterfølgeren til Donald Tusk, president for Det europeiske råd. – Indre grensekontroll Norge varslet EU 12. april i år om at man vil videreføre midlertidig personkontroll på indre Schengen-grenser i seks måneder fra og med 12. mai.

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.25.