Odelstinget - Møte tirsdag den 13. juni 2006 kl. 10

Dato: 13.06.2006

Dagsorden

Møtet slutt kl. 13.26.