Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i forsikringsloven (utlikning i fellesordninger for premieberegning)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 6. juni 2006

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Christian Tybring-Gjedde
leder ordfører