Innstilling frå finanskomiteen om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Dette dokument

Innhold

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 9. juni 2006

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Reidar Sandal
leiar ordførar