Stortinget - Møte onsdag den 17. april 2002 kl. 10

Dato: 17.04.2002

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Bjørn Jacobsen til utenriksministeren, vil bli besvart av utviklingsministeren på vegne av utenriksministeren, som er bortreist.

Spørsmål 2, fra representanten Åslaug Haga til utenriksministeren, er overført til forsvarsministeren som rette vedkommende. Spørsmålet må imidlertid utsettes til neste spørretime, da forsvarsministeren er bortreist.

Spørsmålene 3 og 4, fra henholdsvis representanten Magnhild Meltveit Kleppa og Torbjørn Andersen til finansministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 5, fra representanten Karl-Anton Swensen til finansministeren, vil bli besvart av kommunal- og regionalministeren på vegne av finansministeren, som er bortreist.

Spørsmål 10, fra representanten Odd Roger Enoksen til fiskeriministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 11, fra representanten Inge Ryan til arbeids- og administrasjonsministeren, foreslås etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 19, dvs. til slutt i spørretimen.

Spørsmål 15, fra representanten Morten Lund til samferdselsministeren, foreslås etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 1.

Spørsmålene 17 og 18, fra henholdsvis representantene Per Roar Bredvold og Jan Simonsen til forsvarsministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 19, fra representanten Knut Storberget til forsvarsministeren, vil bli besvart av kommunal- og regionalministeren på vegne av forsvarsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 20, fra representanten Rolf Terje Klungland til miljøvernministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 15

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 11

Spørsmål 20