Stortinget - Møte tirsdag den 15. juni 2004 kl.10

Dato: 15.06.2004
President: Jørgen Kosmo

Dagsorden

Sakene på dagens kart (nr. 99)

Møtet hevet kl. 00.20.