Stortinget - Møte tirsdag den 11. desember 2007 kl. 10

Dato: 11.12.2007
President: Thorbjørn Jagland og Eirin Faldet

Dagsorden

Møtet hevet kl. 21.53.