Stortinget - Møte onsdag den 28. mai 2008 kl. 10

Dato: 28.05.2008

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir nokre endringar i den oppsette spørsmålslista, og presidenten viser i den samanhengen til den oversikta som er omdelt på representantane sine plassar i salen.

Presidenten gjer framlegg om at dei føreslåtte endringane i dagens spørjetime blir godkjende. - Det er vedteke.

Endringane var desse:

Spørsmål 4, frå representanten Ivar Kristiansen til olje- og energiministeren, blir teke opp av representanten Peter Skovholt Gitmark.

Spørsmål 6, frå representanten Ketil Solvik-Olsen til miljø- og utviklingsministeren, er overført til finansministeren som rette vedkomande.

Spørsmål 10, frå representanten Per Roar Bredvold til justisministeren, er overført til kultur- og kyrkjeministeren som rette vedkomande. Etter oppmoding frå kultur- og kyrkjeministeren blir dette spørsmålet flytta og svara på etter spørsmål 14, dvs. til slutt i spørjetimen.

Spørsmål 14, frå representanten Odd Einar Dørum til kunnskapsministeren, vil bli svara på av helse- og omsorgsministeren på vegner av kunnskapsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 10