Stortinget - Møte onsdag den 24. mars 2010 kl. 10

Dato: 24.03.2010

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser til oversikten som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Elisabeth Aspaker til kunnskapsministeren, besvares av kommunal- og regionalministeren på vegne av kunnskapsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 8, fra representanten Sonja Irene Sjøli til helse- og omsorgsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 9, fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren, besvares av arbeidsministeren på vegne av helse- og omsorgsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 10, fra representanten Gunnar Gundersen til miljø- og utviklingsministeren, besvares av utenriksministeren på vegne av miljø- og utviklingsministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra utenriksministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 3, som også skal besvares av utenriksministeren.

Spørsmål 11, fra representanten Bente Stein Mathisen til justisministeren, besvares av arbeidsministeren på vegne av justisministeren, som er bortreist.

Spørsmål 13, fra representanten Henning Warloe til kulturministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 10

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14