Stortinget - Møte onsdag den 27. oktober 2010 kl. 10

Dato: 27.10.2010

Sak nr. 2

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en lang rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikten som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 2 og 3, fra henholdsvis representantene Henning Warloe og Per Roar Bredvold til nærings- og handelsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 10, fra representanten Ketil Solvik-Olsen til miljø- og utviklingsministeren, vil bli besvart av helse- og omsorgsministeren på vegne av miljø- og utviklingsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 11, fra representanten Bjørn Lødemel til justisministeren, vil bli tatt opp av representanten Jacob Nødseth.

Spørsmål 12, fra representanten Olemic Thommessen til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 18, fra representanten Marion Gunstveit Bojanowski til arbeidsministeren, er overført til helse- og omsorgsministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra helse- og omsorgsministeren blir spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 10, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 20, fra representanten Harald T. Nesvik til fiskeri- og kystministeren, er overført til nærings- og handelsministeren som settestatsråd for den aktuelle saken. Spørsmålet vil imidlertid bli besvart av justisministeren på vegne av nærings- og handelsministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra justisministeren blir spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 11, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 18

Spørsmål 11

Spørsmål 20

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 19