Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte fredag den 21. juni 2013 kl. 09

Dato: 21.06.2013

Dokumenter:

(Lovvedtak 122 (2012–2013), jf. Innst. 485 L (2012–2013) og Prop. 160 L (2012–2013))

Sak nr. 10 [09:01:49]

Stortingets vedtak til lov om endringer i helseregisterloven (Kreftregisteret)