Stortinget - Møte fredag den 21. juni 2013 kl. 09

Dato: 21.06.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.19