Stortinget - Møte tirsdag den 2. juni 2015 kl. 10

Dato: 02.06.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 18.31.