Stortinget - Møte torsdag den 12. mai 2016 kl. 10

Dato: 12.05.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.14.