Stortinget - Møte tirsdag den 14. mai 2019 *

Dato: 14.05.2019
President: Morten Wold

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.40.