Stortinget - Møte tirsdag den 19. mai 2020

Dato: 19.05.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 24 [15:18:36]

Referat

  • 1. (345) Meddelelse fra statsministerens kontor, datert 15. mai 2020, om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3

  • 2. (346) Meddelelse fra statsministerens kontor, datert 19. mai 2020, om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3

    Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

  • 3. (347) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å opprette en stortingsoppnevnt granskningskommisjon for å granske Equinors utenlandsinvesteringer og eierstyringen av Equinor (Dokument 8:111 S (2019–2020))

    Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

  • 4. (348) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Morten Stordalen, Tor André Johnsen og Hans Andreas Limi om å opprette Nye Baner AS (Dokument 8:110 S (2019–2020))

    Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Stortinget går da tilbake til behandlingen av sak nr. 18.

Man fortsatte behandlingen av