Stortinget - Møte tirsdag den 22. november 2022

Dato: 22.11.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.34