Stortinget - Møte fredag den 16. desember 2022

Dato: 16.12.2022
President: Nils T. Bjørke

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.48.