Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Barne- og familiedepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 2 og 3)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 9. desember 2022

Grunde Almeland

leder og ordfører