Representantforslag om rettferdighet i de økonomiske krisetiltakene for næringslivet

Dette dokument

  • Representantforslag 262 S (2020–2021)
  • Fra: Terje Aasland, Eigil Knutsen, Åsunn Lyngedal og Cecilie Myrseth
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
8. april 2021

Terje Aasland

Eigil Knutsen

Åsunn Lyngedal

Cecilie Myrseth