Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 6 av 6)

Statens pensjonsfond (6)

 • Statens pensjonsfond 2019

  Meld. St. 20 (2018-2019), Innst. 344 S (2018-2019)

  Statens pensjonsfond 2019

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Kapur, Mudassar
  Behandlet: 12.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

  Meld. St. 14 (2018-2019), Innst. 339 S (2018-2019)

  Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Kapur, Mudassar
  Behandlet: 12.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Statsrekneskapen 2018

  Meld. St. 3 (2018-2019), Innst. 340 S (2018-2019)

  Statsrekneskapen 2018

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Asheim, Henrik
  Behandlet: 12.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å innfri klimastreikernes krav

  Dokument 8:117 S (2018-2019), Innst. 321 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innfri klimastreikernes krav

  Saksordfører: Heggelund, Stefan
  Behandlet: 06.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Salg av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Defence Aerospace AS

  Prop. 61 S (2018-2019), Innst. 265 S (2018-2019)

  Salg av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Defence & Aerospace AS

  Departement: Forsvarsdepartementet
  Saksordfører: Kolberg, Martin
  Behandlet: 16.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Om ny sentralbanklov

  Meld. St. 7 (2018-2019), Innst. 165 S (2018-2019)

  Om ny sentralbanklov

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Bjørnstad, Sivert
  Behandlet: 19.02.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak