Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen og Olav Gunnar Ballo om nedsettelse av en uavhengig nasjonal granskningskommisjon for å undersøke bruk av psykiatriske pasienter og åndssvake i stråleeksperimenter samt registrering av familier med uønsket arvestoff i eget sentralregister.

Dokument nr. 8:107 (1997-98), Innst. S. nr. 76 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristin Halvorsen, Olav Gunnar Ballo Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 15.12.1998 Innst. S. nr. 76 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 12.01.1999