Kraftutbygging i Øvre Otta

St.meld. nr. 50 (1997-98), Innst. S. nr. 200 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 01.06.1999 Innst. S. nr. 200 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1999