Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om kraftutbygging i Øvre Otta.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 200 (1998-99)
  • Kildedok: St.meld. nr. 50 (1997-98).
  • Dato: 01.06.1999
  • Utgiver: Energi- og miljøkomiteen
  • Sidetall: 10

Til Stortinget.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 1. juni 1999.

Jens Stoltenberg,

leder.

Hallgeir H. Langeland,

ordfører.

Aud Blattmann,

sekretær.