Endringar på statsbudsjettet for 1998 under kapittel administrerte av Utenriksdepartementet

St.prp. nr. 25 (1998-99), Innst. S. nr. 54 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 02.12.1998 Innst. S. nr. 54 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 11.12.1998