Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen og Ågot Valle om opprettelse av tilbud om mediebistand for ofre og pårørende i alvorlige kriminalsaker

Dokument nr. 8:63 (1998-1999), Innst. S. nr. 103 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ågot Valle, Kristin Halvorsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 03.02.2000 Innst. S. nr. 103 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.2000

   Behandlet i Stortinget: 15.02.2000