Lov om strålevern og bruk av stråling

Ot.prp. nr. 88 (1998-1999), Innst. O. nr. 55 (1999-2000), beslutning. O. nr. 72 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 21.03.2000 Innst. O. nr. 55 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.2000

   Behandlet i Odelstinget: 28.03.2000

   Behandlet i Lagtinget: 11.04.2000