Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss og Ansgar Gabrielsen om å be Regjeringen iverksette tiltak for å redusere skjemaveldet og antall lover og forskrifter næringslivet må forholde seg til

Dokument nr. 8:1 (1999-2000), Innst. S. nr. 47 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ansgar Gabrielsen, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 30.11.1999 Innst. S. nr. 47 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1999