Forslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Skaug og Jorunn Ringstad om lov om endringer i lov av 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Dokument nr. 8:33 (1999-2000), Innst. O. nr. 91 (1999-2000), beslutning. O. nr. 112 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Gunnar Skaug, Jorunn Ringstad Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 08.06.2000 Innst. O. nr. 91 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2000

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.2000

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2000