Forslag frå stortingsrepresentantane Magnhild Meltveit Kleppa, Gudmund Restad og Marit Tingelstad om at ei ordning med friviljug deling av pensjonsinntektene mellom ektefellar i felles verksemnd vert gjort gjeldande for perioden 1967 til 1986

Dokument nr. 8:82 (1999-2000), Innst. S. nr. 146 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gudmund Restad, Magnhild Meltveit Kleppa, Marit Tingelstad Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 15.02.2001 Innst. S. nr. 146 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2001