Endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2000

St.prp. nr. 11 (2000-2001), Innst. S. nr. 72 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2000 Innst. S. nr. 72 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2000