Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Inge Myrvoll, Olav Gunnar Ballo, Øystein Djupedal og Ågot Valle om å ta ut spørsmålet om auksjon av laks og ørretkonsesjoner av behandlingen av statsbudsjettet 2001

Dokument nr. 8:22 (2000-2001), Innst. S. nr. 37 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ågot Valle, Inge Myrvoll, Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal, Olav Gunnar Ballo Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 21.11.2000 Innst. S. nr. 37 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 27.11.2000